Людські ресурси

Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів у ЗДМУ

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та  науково-педагогічних працівників Запорізького державного медичного університету

Положення про безперервний професійний розвиток науково-педагогічних працівників клінічних кафедр Запорізького державного медичного університету

Положення про проєктні групи та групи забезпечення з розроблення і запровадження освітніх програм
Склади групи забезпечення спеціальності 222 Медицина за другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти та проєктної групи спеціальності 222 Медицина за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти 

Склади групи забезпечення спеціальності 228 Педіатрія за другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти та проєктної групи спеціальності 228 Педіатрія за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти 

Склади групи забезпечення спеціальності 221 Стоматологія за другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти та проєктної групи спеціальності 221 Стоматологія за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти 

Склади групи забезпечення спеціальності 226 Фармація, промислова фармація за другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти та проєктної групи спеціальності 226 Фармація, промислова фармація за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус

Відправити E-mail

Офіційний сайт ЗДМУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт аспірантури і докторантури ЗДМУ.

Мапа сайту