Мапа сайту

Головна ПРО ВІДДІЛ Положення про відділ аспірантури і докторантури Фотогалерея Обговорюємо найбільш актуальне Напишіть нам ПРИЙОМ В АСПІРАНТУРУ ТА ДОКТОРАНТУРУ Правила прийому до аспірантури ЗДМУ Розклад консультацій та вступних випробовувань, списки допущених до іспитів Порядок подання та перелік документів для вступу в аспірантуру Програми та критерії вступних випробовувань Накази про призначення комісій Наказ про держзамовлення аспірантів Результати вступних випробовувань Вартість на платні освітні послуги у аспірантурі Накази про зарахування Докторантура ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС Ліцензія на провадження освітньої діяльності ЗДМУ на третьому (освітньо науковому) рівні Акредитація освітньо-наукових програм Положення про організацію освітнього процесу Освітньо-наукові програми Стоматологія Медицина Фармація Педіатрія Навчальні плани Робочі навчальні плани Силабуси Нормативні навчальні дисципліни Вибіркові дисципліни - спеціалізація 221 Стоматологія 222 Медицина 226 Фармація, промислова фармація 228 Педіатрія Вибіркові дисципліни - педагогіка Вибіркові дисципліни - загальнонаукові Вибіркові дисципліни - Іноземна мова за професійним спрямуванням Робочі програми навчальних дисциплін Нормативні навчальні дисципліни Вибіркові дисципліни - спеціалізація 221 Стоматологія 222 Медицина 226 Фармація, промислова фармація 228 Педіатрія Вибіркові дисципліни - педагогіка Вибіркові дисципліни - загальнонаукові Вибіркові дисципліни - Іноземна мова за професійним спрямуванням Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів Розклади занять, атестацій, заліків Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій Здобувачі у складах Вчених рад та студентського самоврядування Опитування здобувачів та НПП Людські ресурси Рада роботодавців за третім (освітньо-науковим) рівнем Неформальна освіта Міжкафедральний тренінговий центр для здобувачів ступеня доктора філософії НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ДОСЛІДЖЕННЯ Планування, виконання та захист дисертацій Школа молодого науковця та керівника Академічна доброчесність Академічна мобільність Наукові лабораторії ЗДМУ Міжнародна кредитна мобільність ЗДМУ Положення та програми Інформація за освітньо-науковими програмами щодо відповідності напрямів досліджень аспірантів та їх наукових керівників Накази про видачу дипломів доктора філософії Потенційні наукові керівники для здобувачів ступеня доктора філософії НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ЗРАЗКИ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ Індивідуальний план наукової роботи здобувача Індивідуальний графік навчання Вибіркові дисципліни Атестаційний лист Супровід на академічну мобільність Зразки заяв Заява на прикріплення до аспірантури Заява на зміну прізвища Заяви на відпустку Заяви на відрядження Заява на поновлення в аспірантурі_закінчення академ відпустки Заява на відрахування

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус

Відправити E-mail

Офіційний сайт ЗДМУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт аспірантури і докторантури ЗДМУ.

Мапа сайту