Про відділ

Відділ аспірантури і докторантури забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти в галузі знань 22 Охорона здоров'я на третьому (освітньо-науковому) рівні (доктор філософії) в аспірантурі за спеціальностями 222 Медицина, 226 Фармація, промислова фармація, 221 Стоматологія, 228 Педіатрія та на четвертому(освітньо-науковому) рівні (доктор наук) в докторантурі за спеціальностями 222 Медицина, 226 Фармація, промислова фармація.
 
Підготовка в аспірантурі і докторантурі ЗДМУ іноземних громадян здійснюється на підставі Наказів Міністерства освіти і науки України про розширення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства за спеціальностями 222 Медицина, 226 Фармація, промислова фармація, 221 Стоматологія.  

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус

Відправити E-mail

Офіційний сайт ЗДМУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт аспірантури і докторантури ЗДМУ.

Мапа сайту
Created by DIAMIR