Виконання більшості наукових досліджень зосереджено в оснащених сучасним обладнанням навчальному медико-лабораторному Центрі (НМЛЦ) та Інституті клінічної патології, лабораторно-біохімічні і клініко-інструментальні дослідження виконуються в Університетській клініці, а також в 17 міжкафедральних лабораторіях і частково (за заключеними договорами) в ліцензованих діагностичних центрах м. Запоріжжя. Особлива увага в університеті приділяється своєчасній метрологічній повірці наукового і лабораторного обладнання, сертифікації наукових лабораторій.
1. Відділи і лабораторії НМЛЦ:
Відділ експериментальної патофізіології і функціональної морфології
- Лабораторія функціональної патофізіології
- Лабораторія морфометричних і денситометричних вимірів
- Гістохімічна лабораторія
Відділ молекулярної фармакології і функціональної біохімії
- Лабораторія експериментальної фармакології і функціональної біохімії
- Лабораторія імуноферментних досліджень
- Лабораторія електрофорезу і імуноблотінгу
Відділ молекулярно-генетичних і мікробіологічних досліджень
- Лабораторія мікробіологічних досліджень
- Лабораторія молекулярно-генетичних досліджень
Відділ експериментальних фармакологічних досліджень
- Лабораторія фізико-хімічних досліджень речовин
- Лабораторія органічного синтезу №1
- Лабораторія органічного синтезу №2
- Лабораторія рідинної хромато-мас-спектрометрії
- Лабораторія газової хроматографії та мас-спектрометрії
- Фітохімічна лабораторія
- Лабораторія стандартизації лікарських засобів
2. НВО "Фарматрон"
3. Сертифікаційно-випробувальна лабораторія парфумерно-косметичних товарів і товарів побутової хімії
4. Лабораторія Інституту клінічної патології:
- Лабораторія патоморфологічної і імуногістохімічної діагностики
- Лабораторія комп'ютерної гістоморфометрії і денситометріїї
6. Віварій
7. НДІ медико-екологічних проблем 
8. Центр молекулярно-генетичного скринінгу та екстракорпорального запліднення
9. 17 міжкафедральних лабораторій університету 
10. Навчально-науковий медичний Центр «Університетська клініка»
- Клініко-діагностична лабораторія
11. Діагностичний центр «Здоров'я» університетської клініки:
- Лабораторія навантажувальних стрес-тестів у кардіології.
- Лабораторія психофізіологічних досліджень.
- Лабораторія добового моніторування артеріального тиску та електрокардіограми.
- Лабораторія ультразвукових досліджень.
- Лабораторія діагностики порушень нервової системи.
- Лабораторія ультразвукової денситометрії.
- Лабораторія сомнографії. 
- Лабораторія діагностики гастроентерологічних захворювань.
- Лабораторія електрокардіографії та дисперсійного картування електрокардіограми.
- Лабораторія функціональної оцінки респіраторної системи.
- Лабораторія пункційної трепанобіопсії під контролем ультразвуку.
 

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус

Відправити E-mail

Офіційний сайт ЗДМУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт аспірантури і докторантури ЗДМУ.

Мапа сайту
Created by DIAMIR