Планування, виконання та захист дисертацій

Планування дисертацій та науково-дослідних робіт

Документи на планування

Посібник до планування

Положення Про Комісію з питань біоетики

Наказ про склад комісії з питань біоетики ЗДМУ 

ЗДМУ. Кодекс академічної доброчесності 2019

Постанова КМУ від 06.03.2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»

Постанова КМУ від 23.03.2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» {Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 283 від 03.04.2019}

Ообливості освітньо-наукової програми PhD-аспіранта ЗДМУ_Туманський В.О.

Перелік документів на планування  дисертаційної роботи

Порядок планування дисертації доктора філософії_Приходько О.Б.

Реєстраційна карта (по алгоритму програми Niokr-17)

Виписка з протоколу засідання кафедри про планування дисертаційної роботи

Тематична карта

Розширена анотація (об'єм – не більше 3-4 стор.)

Форма 2 (відомості про дисертанта)

Форма 3_План метрологічного забезпечення виконання дисертаційного дослідження

Коротка інформація щодо виконаних робіт на момент планування дисертаційного дослідження

Звіт про патентні дослідження 

Презентація планування дисертаційного дослідження

Електронна копія всіх документів на диску CD-R

Наказ про склад науково-планової комісії ЗДМУ 

Виконання дисертацій

Особливості освітньо-наукової програми PhD-аспіранта ЗДМУ_Туманський В.О.

Технологія виконання  дисертаційного дослідження доктора філософії у ЗДМУ_Туманський В.О.

Положення про первинну документацію

Первинна документація дисертанта_Усачова О.В.

Положення про порядок підготовки здобувачів

Презентація результатів наукових досліджень та неприпустимість плагіату_Туманський В.О.

Наказ МОН України від 23.09.2019 р. № 1220 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук"

Реєстр наукових фахових видань України

МОН України "Наукові фахові видання України"

Наказ МОН України від 12.01.2017 р. № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації».

Вимоги до оформлення дисертації (Наказ МОНУ №40 12.01.2017)_Туманський В.О.

Структура і обсяг дисертації доктора філософії_Туманський В.О.

Захист дисертацій

Положення про порядок проведення захисту

Алгоритм захисту дисертації PhD в разовій Спецраді

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус

Відправити E-mail

Офіційний сайт ЗДМУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт аспірантури і докторантури ЗДМУ.

Мапа сайту