Зустріч фокус-групи з аспірантів та представників студентського самоврядування з гарантом освітньо-наукової програми «Медицина» підготовки здобувачів ступеня доктора філіософії

Зустріч фокус-групи з аспірантів та представників студентського самоврядування з гарантом освітньо-наукової програми «Медицина» підготовки здобувачів ступеня доктора філіософії

Сьогодні відбувалася зустріч фокус-групи з аспірантів та представників студентського самоврядування з проректором з наукової роботи професором Туманським В.О. (гарант освітньо-наукової програми «Медицина» підготовки здобувачів ступеня доктора філіософії), завідувачкою відділу аспірантури і докторантури професором Разнатовською О.М., керівником відділу з питань медичної та фармацевтичної освіти професором Одинцовою В.М., головою Координаційної ради професором Бєленічевим І.Ф., головою наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених д.біол.н. Павловим C.B.

В процесі зустрічі було обговорено політику розвитку у здобувачів вищої освіти соціальних навичок (soft skills), що відповідають заявленим цілям освітніх програм (навички комунікації, лідерства, здатності брати на себе відповідальність і працювати в критичних умовах, уміння вирішувати конфлікти, працювати в команді, управляти своїм часом, здатність логічно і системно мислити та ін.).

Велику увагу було приділено студентоцентрованому підходу та принципам академічної свободи у підготовці здобувачів вищої освіти у Запорізькому державному медичному університеті.

Професор Туманський В.О. акцентував увагу здобувачів на інтернаціоналізації діяльності нашого закладу та заходам забезпечення академічної доброчесності (лекції, он-лайн курси та ін.)

Дискусія була жвавою та цікавою. У обговоренні всіх піднятих питань приймали участь як аспіранти, так й студенти. Фокус-групі запропоновано надати пропозиції щодо вдосконалення розглянутих питань на зустрічі, які будуть враховані при перегляді освітньо-наукових програм підготовки здобувачів ступеня доктора філіософії.

 

11.02.2021

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус

Відправити E-mail

Офіційний сайт ЗДМУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт аспірантури і докторантури ЗДМУ.

Мапа сайту
Created by DIAMIR